Ειδικές προσφορές

Δείτε όλες τις ειδικές προσφορές για το καλοκαίρι του 2017.

 

Απρίλιος

  • Αυτοκίνητο κατηγορίας A για 7 ημέρες 123 ευρώ
  • Αυτοκίνητο κατηγορίας A για 14 ημέρες 236 ευρώ 

Μάιος

  • Αυτοκίνητο κατηγορίας A για 7 ημέρες 130 ευρώ
  • Αυτοκίνητο κατηγορίας A για 14 ημέρες 249 ευρώ

Οκτώβριος

  • Αυτοκίνητο κατηγορίας A για 7 ημέρες 136 ευρώ
  • Αυτοκίνητο κατηγορίας A για 14 ημέρες 261 ευρώ